xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bordelaux-Ingresso nord xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                  x                                      x
x                  x                                      x
Bordelaux-Quartiere del porto commerciale xxxxxxxxxx x               x             xxxxxx xxxxxxxxx Bordeluax-Quartiere del vino
x Quartiere della fortezza                                      x
Bordelaux-Quartiere del porto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x               x             xxxxxx xxxxxxxxx Bordelaux-Piazza del mercato
x                  x                                      x
x                  x                                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bordelaux-Ingresso sud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
x Strada per Vergirac-Cimitero(alto) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Aquitaine-Strada per Vergirac(alto) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x
Strada per Bordelaux -Ansa Strada per Vergirac-Cimitero(basso) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Aquitaine-Strada per Vergirac(basso) xxxxx xxxxxxxxx Mufflons xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mufflons Chimay Nord
x x x x x
Strada per Bordelaux Vergirac campagna Campagna Pelleverde xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Monastero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Aquitaine-Strada per Mufflons xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Ducato di Quen.-Strada per Mufflons xxxxxxxxx Chimay ovest
x x x x x x
x x Ducato di Aquitaine-Campagna-Fattorie xxx xxxxxxxxx Rifugio degli ogree x x x
x x x x x x x
Strada per Rochefort-Lungo il fiume xxxxxxxxxxxxxx Strada per Rochefort-Al fiume pescoso xxx xxxxxxxx Il Bivio xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Vergirac Ducato di Aquitaine-Campagna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ducato Brionne-Aperta campagna-Altopiano del fossato xxxxxxxxx Ducato Quellenes-campagna x Chimay sud
x x x x                                           x x x x
Rochefort-Campagna nord Cimitero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Covo delle squame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Aperta campagna-Distesa verde xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Rifugio del gigante 1 Ducato Brionne-campagna-Ammasso roccioso x x x
x x x x x x x x
Rochefort xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ducato di Bord.-Rochefort-Campagna est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Campagna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ducato di Brionne-Campo base xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ducato di BrionneStrada per Quellenes xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Colline degli uccelli Rifugio del gigante 2 x Colline dei giganti Ducato di Quen-Campagna dell'ululato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ducato di Quen-Strada per Chimay
x x x x x x x x x x
Rochefort-Campagna x x x x Ducato Brionne-Aperta campagna xx xxxxxxxxx x x x x
x x x x x x x x
Strada tra Rochefort e Brionne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Campagna infestata xxxxxxx xxxxxxxxx Piana del corvo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x x x x x
x Altopiano dei martellatori xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Piana malata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Campagna misteriosa x x x
Brionne-Quartiere della fortezza xxx xxxxxxxxxxxxxx x x x x x
x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ducato di Quen.-Campagna selvaggia xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x La grande isola xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Dirupo paludoso xxxxxxxxx xxxxxxxxx Avamposto xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Duc Quen-Strada per Chimay-La piccola isola
x x x x x x x
Brionne-Quartiere del mercato xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Brionne-Quartiere artigiano xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ponte sul fiume xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Fiume Brienne(cimitero) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Le cascate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Strada per Quellenes-Rifugio dell'occulto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Covo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Piana delle rane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Altopiano maledetto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Strada per Quen.-Fattorie Perrache xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Perrache est
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Loren-Macchia dei tassi
St Jacques xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Strada per Quellenes-Piana della vergogna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Strada per Quenelles-Campagna selvaggia I 2 ponti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Duc.Quen-Strada per Quenelles xxx xxxxxxxxx Gola del Massiccio(ovest) Gola del Massiccio(est) xxx xxxxxxxxx Duc.Quen.-Perrache-Campagna xxxxxxxxx Perrache-Cimitero x x
x x x x x x x Loren-Brughiera selvaggia est xxxxxxx xxxxxxxxx Loren-Brughiera selvaggia ovest xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Loren-Fosso dei ponti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx St.Jacques-Cimitero x Riva dei pelleverde xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Riva del gambero xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Acquitrinio(alto) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Palude(alto) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx La via per Quenelles Strada per Perrache-Crocevia x x x
x x x x x Loren-Campagna ovest xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Loren-Athel Loren ovest xxxxxxx xxxxxxxxxx Loren-Athel Loren est xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Loren-Radura del re
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Duc.Quen.-La via per Quen.-Piana del mausoleo Riva del granchio xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Acquitrinio(basso) xxxxxxxxxx xxxxxx Palude(basso) x Strada per Perrache xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x
x x x Loren-Prateria degli uccelli xxxxxxxxx xxxxxxxxx Loren-Prateria xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Loren-Quercia delle ere ovest xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Loren-Quercia delle ere
Lungo il fiume xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Altopiano dell'oro Ingresso nel  territorio elfico x x                            x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x                            x
Quenelles-Quartiere ricco                               x
x                               x
Quen.-Il palazzo delle mercanzie xxxxxxxxx Quenelles-Piazzale delle esecuzioni xxxxxxxxx Quen.-Ex consiglio cittadino xxxxxxxxxx Ingresso a Quen. xxxxxxxxx Duc.Quen.-Strapiombo del pescatore xxxxxxxxx Duc.Quenelles-Fattorie xxxxxxx xxxxxxxxxx Bivio del monumento
x x x
Quen.-Il porto vecchio xxxxxxxxx xxxxxxxxx Quenelles-Il porto xxxxxxxxx Quen.-Quartiere dei pescatori